Monday, October 20, 2014

ANTARA HATI & AKALPiccredit: heartmath.org

"Bukan semua ilmu boleh difahami
dengan akal,

ada ilmu yang harus difahami
melalui hati."
                                                                  ~ EymanHykal

No comments:

Post a Comment