Monday, December 17, 2012

BATAS KESABARANPhoto credit: hendrodwl.com

"Kesabaran itu ada batasnya.
Apakah batas kesabaran?
Pasrah!"

                                                                              - EymanHykal

Sunday, December 16, 2012

KESABARAN


Photo credit:  behindthedeck.org

"Penantian itu siksaan 
  jika tidak disandari dengan 
  kesabaran." 
                                       - EymanHykal