Wednesday, July 21, 2010

Kepengikutan (Followership)

"Orang di belakanglah
yang menjadikan
orang yang di hadapan itu,
ke hadapan."

No comments:

Post a Comment